Aanpak

De juiste aanpak van een project is onontbeerlijk voor het slagen van een project. Dit vertaalt zich naar de juiste methodiek voor het type project dat voor ogen staat. Voor elk type project zijn er echter een aantal stappen die altijd doorlopen moeten worden onafhankelijk van de projectmethode die wordt gekozen:

  • Businessrequirements: Welke eisen en wensen stelt de klant aan de beoogde oplossing?
  • ICT-oplossing: Wat is de voorgestelde ICT-oplossing door de leverancier?
  • Businesscase: (Of kosten-baten analyse) Deze stap wordt vaak overgeslagen door leveranciers. Rechtvaardigen de kosten van de voorgestelde ICT-oplossing en de inspanningen van het adopteren van deze oplossing in de organisatie de voordelen ten opzichte van de bestaande situatie?
  • Fit-Gap analyse: Wat is de “Fit” en “Gap” tussen de voorgestelde ICT-oplossing van de leverancier en de businessrequirements? Hoe worden de “Gaps” ingevuld?
  • Proof of Concept: Afhankelijk van de “Gaps” kan gekozen worden voor een ‘Proof of Concept’, waarbij meer zekerheid over de toekomstige ICT-oplossing verkregen kan worden.


Afhankelijk van het type ICT-project zijn meerdere projectmethodieken mogelijk. Hieronder een aantal methodieken die uit ervaring voldoen, zonder hierbij volledig te willen zijn

  • Veel maatwerk: Scrum; Agile (allen met tussentijdse evaluatiemomenten/presentaties)
  • Veel standaard functionaliteit met weinig maatwerk: (bijvoorbeeld standaard CRM, Sharepoint, Navision) Microsoft Surestep Standard met tussentijdse simulaties (presentaties) of Agile aanpak met Workshops.
  • Veel standaard functionaliteit met veel maatwerk: Microsoft SureStep Enterprise met simulaties